Dohoda o urovnaní a kúpna zmluva č.: 24 88 0077 22 00

Dohoda o urovnaní a kúpna zmluva č.: 24 88 0077 22 00, ktorej predmetom je Dohoda o urovnaní všetkých sporných práv a záväzkov medzi stranami a odkúpenie nehnuteľností v k. ú. Staré Mesto, a to stavby murovaného stánku rýchleho občerstvenia nachádzajúceho sa na pozemkoch registra „C“ KN, parc. č. 7776/1 a na parc. č. 21725/3 a stavby pristavanej nemurovanej krytej terasy, nachádzajúcej sa na pozemkoch registra „C“ KN, parc. č. 7776/1 a na parc. č. 21725/3 t. j. Objektov na Námestí slobody.
Číslo zmluvy: 24 88 0077 22 00
Dodávateľ: Nevzat Abazi, Sládkovičova 860/11, 811 06 Bratislava
Cena: 23000,00 eur
Dátum uzatvorenia: 06.05.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

Aktualizácia: 6.5.2022 | Počet zobrazení: 2659
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.