Protokol o zverení správy nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov číslo: 11 88 0018 22 00

Protokol o zverení správy nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov číslo: 11 88 0018 22 00, ktorého predmetom je je zverenie stavby „Inštalácia hracieho prvku v Parku SNP, Líščie údolie“ umiestneného na časti pozemku reg. „E“, parc. č. 3757/105, k. ú. Karlova Ves, do správy Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, IČO: 00603520.
Číslo zmluvy: 11 88 0018 22 00
Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
Cena: 0 eur
Dátum uzatvorenia: 20.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

Aktualizácia: 6.5.2022 | Počet zobrazení: 2536
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Prevod majetku > Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.