Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502122200

Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502122200 uzatvorená za účelom uloženia stavebného objektu SO-12-E-D Distribučné rozvody pre SO-01-E5, SO-01-E6, SO-01-E7 k stavbe "Bytové domy a polyfunkčné objekty dopravných služieb-Primárna infraštruktúra a I. etapa výstavby" na pozemok reg. "C" KN parc. č. 15470/10 v k. ú. Nivy
Číslo zmluvy: 286502122200 (OKDS VB 00000853)
Objednávateľ: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36361518, Pravé krídlo, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava, IČO 50941615
Cena: 3200
Dátum uzavretia: 05.05.2022
 

 
 


 

Aktualizácia: 5.5.2022 | Počet zobrazení: 745
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.