Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502802200/0099

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502802200/0099 uzatvorená za účelom uloženia elektrickej, vodovodnej a kanalizačnej prípojky k stavbe "Autoservis/Autobazár-PDK" na pozemky reg. "C" KN parc. č. 1743/1, 1744, 1747/1 v k. ú. Petržalka
Číslo zmluvy: 286502802200/0099 (OKDS VBZ 00001445)
Objednávateľ: PDK, sol. s r.o., Rastlinná 630/38, 851 10 Bratislava, IČO 35974800
Cena: 2 646
Dátum uzavretia: 05.05.2022
 

 
  

Aktualizácia: 5.5.2022 | Počet zobrazení: 652
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.