Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502032200

Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502032200 uzatvorená za účelom uloženia stavebného objektu SO 102 - NN rozvody, prekládka, výmena k stavbe "Novostavba rodinného domu s garážou", na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 19227/4, 19227/5, k.ú. Vinohrady
Číslo zmluvy: OKDSVB 00000850
Objednávateľ: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, Ing. Vladimír Dóša,
Cena: 76,90
Dátum uzavretia: 04.05.2022
 

 
 


 

 

Aktualizácia: 5.5.2022 | Počet zobrazení: 675
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.