Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502622200

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502622200 uzatvorená za účelom uloženia NN káblového vedenia v rámci stavby "BA Vajnory, Pri mlyne, NNK, NNV", na pozemku reg. C-KN parc. č. 494/5 a pozemku reg. E-KN parc. č. 349/2, k.ú. Vajnory
Číslo zmluvy: OKDSVB 00000849
Objednávateľ: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518
Cena: 5 671,36
Dátum uzavretia: 04.05.2022
 

 
 


 

Aktualizácia: 5.5.2022 | Počet zobrazení: 665
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.