Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501691900/00999

Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501691900/0099 sa uzatvára z dôvodu zmeny pôvodného budúceho oprávneného z vecného bremena – spol. VI GROUP, spol. s r.o. za nového budúceho oprávneného z vecného bremena v zmysle zmluvy – spol. VI GROUP Development s.r.o.
Číslo zmluvy: OKDSVBZ00000959
Objednávateľ: VI GROUP Development s.r.o., Roľnícka 157, 831 07 Bratislava
Cena: 0,00.- eur
Dátum uzatvorenia: 04.05.2022
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 4.5.2022 | Počet zobrazení: 686
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.