Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501242200/0099

uzatvorený za účelom odstránenia chyby v písaní, nesprávne uvedeného parcelného čísla, uloženie NN prípojky, prípojky vody a prípojky kanalizácie k stavbe "Sociálne zariadenie", na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 2472/1, 2547, 2557, 2150/4, 2558/2, 2575 a pozemkoch reg. E-KN parc. č. 5284/3, 5606/5, k.ú. Petržalka
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00001422
Objednávateľ: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava, IČO: 00 492 736
Cena: 0,00.- eur
Dátum uzatvorenia: 04.05.2022
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 4.5.2022 | Počet zobrazení: 727
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.