Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501782200/0099

Uzatvorená dňa 04.05.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky k stavbe ,,Rekonštrukcia, prístavba rodinného domu RD“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 14814/195, LV č. 1, k.ú. Trnávka
Číslo zmluvy: 286501782200/0099
Objednávateľ: JUDr. Matej Greško a Mgr. Silvia Grešková
Cena: 131,00.- eur
Dátum uzatvorenia: 04.05.2022
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 4.5.2022 | Počet zobrazení: 665
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.