Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288802012200/0099

Predmetom zmluvy je : zriadenie budúceho vecného bremena práva prechodu a prejazdu, uloženia vedenia, užívania a údržby existujúceho verejného osvetlenia cez časti pozemkov parc. č. 5206/17 a 4620/9 k. ú. Petržalka
Číslo zmluvy: 288802012200/0099
Objednávateľ: BiLLA REALITY SLOVENSKO, spol. s.r.o., Bajkalská 19/A, 821 02 Bratislava
Cena: 11 531,74.- eur
Dátum uzatvorenia: 29.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 4.5.2022 | Počet zobrazení: 660
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.