Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502322200

Uzatvorená dňa 04.05.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia prekládky NN pre stavbu ,,Novostavba rekreačných domčekov A a B“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 19229/142, 19229/166 a pozemkoch registra „E“ KN parc. č. 19229/2,19228 v k.ú. Vinohrady
Číslo zmluvy: OKDSVB00000847
Objednávateľ: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518
Cena: 1130,00.- eur
Dátum uzatvorenia: 04.05.2022
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 4.5.2022 | Počet zobrazení: 753
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.