Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502532200

Uzatvorená dňa 04.05.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky pre stavbu ,,Rodinný dom Peter Hlavenka“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 823/1 v k.ú. Vrakuňa
Číslo zmluvy: OKDSVB00000846
Objednávateľ: Andrea Hlavenka Fürstová
Cena: 145,00.- eur
Dátum uzatvorenia: 04.05.2022
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 4.5.2022 | Počet zobrazení: 672
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.