Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0136 22 00

Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0136 22 00, ktorej predmetom je nájom časti pozemkov registra „E“ KN , p. č. 952/2, 953/2, 1497/47, 957/1, 958/1, 1497/45, 1497/44, 1497/43, 962/1, 970/1, 1497/1, 1495,k. ú. Rača.
Číslo zmluvy: 08 83 0136 22 00
Objednávateľ: FLORABEL s.r.o., Jašíková 14, 821 03 Bratislava
Cena: 5 241,00.- eur
Dátum uzatvorenia: 25.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

Aktualizácia: 4.5.2022 | Počet zobrazení: 2736
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.