Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0271 22 00

Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0271 22 00, ktorej : nájom pozemkov registra „E“ KN parc. č. 3436/1 a parc. č. 3437 v k. ú. Karlova Ves za účelom zriadenia a užívania komunitnej záhrady na predmete nájmu, a to umiestnením vyvýšených záhonov a dreveného domčeka pre deti na Kempelenovej ulici.
Číslo zmluvy: 08 83 0271 22 00
Objednávateľ: Mgr. Veronika Vanochová, Kempelenova 15, 841 04 Bratislava
Cena: 1.- eur
Dátum uzatvorenia: 29.4.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

Aktualizácia: 3.5.2022 | Počet zobrazení: 2735
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.