Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502282200

uzatvorená za účelom uloženia kanalizačnej prípojky k stavbe "Kanalizačná prípojka pre regulačnú stanicu-Kutlíkova" na pozemku reg. "C" KN parc. č. 937/10 v k. ú. Petržalka
Číslo zmluvy: OKDS VB 00000845
Objednávateľ: SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO 35910739
Cena: 50,16.- eur
Dátum uzatvorenia: 02.05.2022
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 3.5.2022 | Počet zobrazení: 648
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.