Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502392200

uzatvorená za účelom uloženia dvoch vodovodných prípojok a spoločnej kanalizačnej prípojky k stavbe "Dva rodinné domy A a B, Vrchná ulica" na pozemkoch registra E-KN parc. č. 21517, 2281, 2282, k.ú. Staré Mesto
Číslo zmluvy: OKDSVB 00000844
Objednávateľ: Tomáš Sebök
Cena: 2 479,25.- eur
Dátum uzatvorenia: 02.05.2022
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 2.5.2022 | Počet zobrazení: 650
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.