Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500792200/0099

Uzatvorená dňa 29.04.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky, drobnej stavby "Vodovodná prípojka_hala na parcele 6154/45“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 4925/102, LV č. 400, k.ú. Rača
Číslo zmluvy: 286500792200/0099
Objednávateľ: IS S3S s. r. o., Staviteľská 3, 831 04 Bratislava, IČO: 52857883
Cena: 197 eur
Dátum uzatvorenia: 29.04.2022
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 
  
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 29.4.2022 | Počet zobrazení: 670
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.