Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500492200/0099

Uzatvorená dňa 28.04.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky k stavbe ,,NN prípojka - Úprkova 21, parc. č. 4903/1, 4903/2, 4898 k.ú. Staré Mesto, Bratislava“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 4898, LV č. 8925, k.ú. Staré Mesto
Číslo zmluvy: 286500492200/0099
Objednávateľ: RNDr. Elena Mayerová
Cena: 343,00.- eur
Dátum uzatvorenia: 28.04.2022
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 28.4.2022 | Počet zobrazení: 748
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.