Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby poskytovanej neverejným poskytovateľom v stredisku osobnej hygieny

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby poskytovanej neverejným poskytovateľom v stredisku osobnej hygieny podľa § 75 a 77 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov na rozpočtový rok 2022
Číslo zmluvy: SSV/ODB/007/2022
Dodávateľ: Domov pre každého, občianske združenie na podporu a hmotné zaopatrenie ľudí bez domova v SR
Cena: 42 000.- eur
Dátum uzatvorenia: 27.04.2022
Oddelenie dostupného bývania a pomoci ľuďom bez domova
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 28.4.2022 | Počet zobrazení: 994
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Sociálne služby
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.