Dodatok č. 08 83 0541 12 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0541 12 00

Predmet nájmu: pozemky registra „C“ parcelné čísla 891/36 vo výmere 7 607 m2 a parc. č. 891/151 vo výmere 298 m2 schválený uznesením č. 1169/2022 zo dňa 31. 03. 2022.
Číslo zmluvy: 08 83 0541 12 01
Objednávateľ: Slovenský zväz pozemného hokeja, o.z. , Jurkovičova 5, 831 06 Bratislava
Cena: 5 465,96.- €
Dátum uzatvorenia: 20.04.2022
Referát nájmov majetku
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 27.4.2022 | Počet zobrazení: 711
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.