KÚPNA ZMLUVA č. 16/2022

Kúpna zmluva č. 16/2022, ktorej predmetom je predaj pozemku parc. č. 411/1 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 99 m2, k. ú. Jarovce, zapísaného na LV č. 1.
Číslo zmluvy: 16/2022
Objednávateľ: Linda Szabová, A. Gwerkovej 24, 851 04 Bratislava
Cena: 11000,- EUR
Dátum uzatvorenia: 23.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 26.4.2022 | Počet zobrazení: 2654
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.