Dodatok č. 28 88 0854 20 01 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0854 20 00

Dodatok č. 28 88 0854 20 01 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0854 20 00, ktorého predmetom je úprava osobných údajov v zmluve o zriadení vecného bremena týkajúcej sa pozemku registra „E“ KN parc. č. 1165/9, k. ú. Devín.
Číslo zmluvy: 28 88 0854 20 01
Objednávateľ: Andrea Prokešová, Peter Prokeš a Patrik Prokeš -Viničná 20, 841 10 Bratislava
Cena: 0
Dátum uzatvorenia: 21.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 22.4.2022 | Počet zobrazení: 788
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.