Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 0458 15 00

Dohodu o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 0458 15 00, ktorej predmetom je dohoda o skončení nájmu pozemku reg. „C“ parc. č. 12932/13 k.ú. Nové Mesto.
Dielo: "Osvetlenie vybraných priechodov pre chodcov"
Objednávateľ: Dáša Múčková, Medveďovej 17, 851 04 Bratislava
Cena: bezodplatne
Dátum uzatvorenia: 07.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

Aktualizácia: 20.4.2022 | Počet zobrazení: 2812
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.