Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500442200

Zmluva uzatvorená dňa 20.04.2022 za účelom uloženia NN rozvodov k stavbe „Novostavba BD - Štartovacie byty“ na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 221/5, 614/12 a 614/13 v k.ú. Rusovce.
Číslo zmluvy: OKDSVB00000843
Objednávateľ: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518, MNF INVEST spol. s r.o., Majerníkova 4, 841 06 Bratislava, IČO: 51120828
Cena: 2.840.- Eur
Dátum uzatvorenia: 20.04.2022
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 20.4.2022 | Počet zobrazení: 736
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.