Dodatok č. 0888 0147 1901 k Zmluve o nájme pozemku č. 0888 0147 1900 zo dňa 12.04.2019

Predmetom dodatku je pozemok reg. E KN parc. č. 1214/28, k. ú. Trnávka, Lv č. 3864.
Číslo zmluvy: 0888 0147 1901
Objednávateľ: Mária Vlčková, Za farou 16, 831 07 Bratislava
Cena: 55,33.- Eur
Dátum uzatvorenia: 19.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 20.4.2022 | Počet zobrazení: 783
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.