Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502242200/0099

uzatvorená za účelom uloženia stavebných objektov: SO.04 Vodovodná prípojka DN50, SO.05 Prípojka splaškovej kanalizácie DN150, SO.08 Prípojka NN, SO.10 Telekomunikačná prípojka, SO.12 STL prípojka plynu DN25 k stavbe „Bytový dom Priekopnícka Bratislava“, na pozemkoch reg. E-KN parc. č. 650/9, 657/202 a pozemku reg. C-N parc. č. 4711/3, k.ú. Podunajské Biskupice
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00001440
Objednávateľ: Selastav, s.r.o., Keltská 49, 851 10 Bratislava, IČO: 44 633 751
Cena: 1 506.- Eur
Dátum uzatvorenia: 19.04.2022
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 19.4.2022 | Počet zobrazení: 704
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.