Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286501832200

uzatvorená za účelom uloženia verejného vodovodu DN 150 v rámci stavby "Bratislava, Dúbravka, Preložka verejného vodovodu, ul. Strmé sady" na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 580/7, 597/16, 597/19, k.ú. Dúbravka
Číslo zmluvy: OKDSVB 00000842
Objednávateľ: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO: 35 850 370, Ing. Vladimír Tomko, JUDr. Barbora Tomková
Cena: 0
Dátum uzatvorenia: 19.04.2022
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 19.4.2022 | Počet zobrazení: 1053
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Úvery a NFV

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.