Dodatok k zmluve o nájme pozemku č. 088801871601

Dodatok k zmluve o nájme pozemku č. 088801871601, ktorej predmetom je prenájom pozemkov v k. ú. Vajnory a to, parc. reg. „E“ KN, parc. č. 684 – orná pôda, vo výmere 1168 m2, LV č. 6846 a parc. reg. „C“ KN, parc. č. 2758/10 – zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 425 m2, LV č. 1984.
Číslo zmluvy: 088801871601
Objednávateľ: Dušan Vitáloš, Rybničná 39, 831 07 Bratislava
Cena: 350,50/rok
Dátum uzatvorenia: 06.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 19.4.2022 | Počet zobrazení: 761
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.