Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0558 05 00

Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0558 05 00, ktorej predmetom sú nebytové priestory vo výmere 34,49 m2 v stavbe so súpis. č. 1165 na pozemku registra „C“ parc. č. 4714 na Záporožskej 5 v Bratislave, k.ú. Petržalka, zapísanej na LV č. 10.
Číslo zmluvy: Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0558 05 00
Objednávateľ: Bratislavská organizácia bývania, nezisková organizácia, Záporožská 5, 852 92 Bratislava
Cena: bezodplatne
Dátum uzatvorenia: 12.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

Aktualizácia: 19.4.2022 | Počet zobrazení: 2743
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.