Kúpna zmluva č. 04 88 0082 22 00

Kúpna zmluva č. 04 88 0082 22 00, ktorej predmetom je pozemok registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11371/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m², zapísaný na liste vlastníctva č. 1.
Číslo zmluvy: 04 88 0082 22 00
Dodávateľ: Ing. Patrick Lutter, Mestská 8, 831 03 Bratislava
Cena: 5 615,44 Eur
Dátum uzatvorenia: 13.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

 

Aktualizácia: 14.4.2022 | Počet zobrazení: 2741
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.