Kúpna zmluva č. 04 88 0085 22 00

Kúpna zmluva č. 04 88 0085 22 00, ktorej predmetom je pozemok registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11370/5 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m², zapísaný na liste vlastníctva č. 1.
Číslo zmluvy: 04 88 0085 22 00
Dodávateľ: Ing. Danica Rosinová, Kolískova 2994/4, 841 05 Bratislava
Cena: 5 945,76 Eur
Dátum uzatvorenia: 13.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

 

Aktualizácia: 14.4.2022 | Počet zobrazení: 2814
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.