Dodatok č. 08 83 0625 19 01 k Zmluve 08 83 0625 19 00

Predmet dodatku: Rozšírenie predmetu nájmu zmluvy o časť pozemku registra „E“ KN parc. č. 22412/1, k. ú. Karlova Ves, vo výmere 50 m².
Cena: 1
Zmluvná strana: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava, IČO: 00 603 520
Dátum uzatvorenia: 08.04.2022
Dátum zverejnenia: 13.04.2022
Dátum účinnosti: 14.04.2022
Referát nájmov majetku
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 13.4.2022 | Počet zobrazení: 811
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.