Dodatok k zmluve o nájme pozemku č. 088809651401

Dodatok k zmluve o nájme pozemku č. 088809651401, ktorej predmetom je prenájom pozemkov v k. ú. Rača a to, parc. č. 3135/1 - vinica, vo výmere 270 m2, LV č. 83 a parc. č. 3431 - trvalý trávny porast, vo výmere 13 m2, LV č. 83, v k. ú. Trnávka parc. č. 4304 - orná pôda, vo výmere 120 m2, LV č. 5151, v k. ú. Nové Mesto parc. č. 4304 - orná pôda, vo výmere 10 m2, LV č. 5570, v k. ú. Vajnory - orná pôda, vo výmere 47 m2, LV č. 3650.
Cena: 73,76€
Zmluvná strana: Viera Pulcová, Pri vinohradoch 9898/167A, 831 06 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 06.04.2022
Dátum zverejnenia: 13.04.2022
Dátum účinnosti: 14.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 13.4.2022 | Počet zobrazení: 725
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.