Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507372100/0099

Zmluva uzatvorená dňa 12.04.2022 za účelom uloženia NN prípojky k stavbe „Rodinný dom Soják“ na pozemku reg. E-KN parc. č. 6647/2 v k.ú. Vinohrady.
Číslo zmluvy: OKDSVBZ00001435
Zmluvná strana: MUDr. Vladimír Soják, PhD., MUDr. Monika Sojáková, PhD.
Cena: 500
Dátum uzatvorenia: 12.04.2022
Dátum zverejnenia: 12.04.2022
Dátum účinnosti: 13.04.2022
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 12.4.2022 | Počet zobrazení: 1153
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Úvery a NFV

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.