Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500982200/0099

Zmluva uzatvorená dňa 12.04.2022 za účelom uloženia VN prípojky k stavbe „Administratívny, prevádzkový a skladovací objekt“ na pozemku reg. E-KN parc. č. 9227 v k.ú. Nivy
Číslo zmluvy: OKDSVBZ00001434
Cena: 30
Zmluvná strana: Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518, Vydavateľstvo príroda, s.r.o., Koceľova 17, 821 08

Dátum uzatvorenia: 12.04.2022
Dátum zverejnenia: 12.04.2022
Dátum účinnosti: 13.04.2022
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 12.4.2022 | Počet zobrazení: 1082
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Úvery a NFV

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.