Rámcová zmluva č. MAGTS2200126

uzatvorená v zmysle ust. 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa § 83 ods. 5 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „ZVO“) na základe výsledku zákazky s nízkou hodnotou uskutočnenej podľa § 117 ZVO

Odberateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1, IČO: 00 603 481
Sekcia dopravy- Oddelenie parkovania- Referát implementácie parkovacej politiky
 

 
 
  
 
Číslo:
MAGTS2200126
Názov:
Rámcová zmluva č. MAGTS2200126
Typ:
Tovary a služby
Predmet:
uzatvorená v zmysle ust. 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa § 83 ods. 5 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „ZVO“) na základe výsledku zákazky s nízkou hodnotou uskutočnenej podľa § 117 ZVO
Cena:
67 500.00
Dátum uzatvorenia:
11.4.2022
Dátum zverejnenia:
11.4.2022
Dodávateľ:
BAMIDA s.r.o., Košická 28, Prešov 080 01, IČO: 36777889
Dátum platnosti do:
neuvedený
Organizácia:
Hlavné mesto SR Bratislava

Aktualizácia: 11.4.2022 | Počet zobrazení: 1115
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.