Dodatok č.1 č. MAG 127767/2022 k Zmluve o spolupráci č. MAG 7312/2022 vo vzťahu k projektu „Dieliky“

zmena definície pojmu "záložné právo"
Číslo dodatku: MAG 127767/2022
Číslo zmluvy: MAG 7312/2022
Odberateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1, IČO: 00 603 481
Dodávateľ: Agatova s.r.o.
Sídlo: Na vrátkach 15, 841 01 Bratislava, IČO: 36 434 001
Cena: 1 240 474,95 EUR
Dátum uzatvorenia: 8.4.2022
Dátum zverejnenia: 11.4.2022
Oddelenie rozvoja bývania
 

 
 
  
 

Aktualizácia: 11.4.2022 | Počet zobrazení: 857
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody > Zmluvy o spolupráci
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.