Dodatok č.1 č. MAG 127748/2022 k Zmluve o spolupráci č. MAG 7865/2022 vo vzťahu k projektu „Východná“

zmena definície pojmu "záložné právo"
Číslo dodatku: MAG 127748/2022
Číslo zmluvy: MAG 7865/2022
Odberateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1, IČO: 00 603 481
Dodávateľ: GRUNT, a.s., so sídlom Horská 11C, 831 52 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 771 160
Cena: 530 422,20 Eur
Dátum uzatvorenia: 8.4.2022
Dátum zverejnenia: 11.4.2022
 

 
 
  
 

Aktualizácia: 11.4.2022 | Počet zobrazení: 980
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody > Zmluvy o spolupráci
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.