Dodatok č. 1, MAGSP2100072 k Zmluve o dielo č. MAGSP2100016 „Mestský park v Karlovej Vsi“

Dodatok č. 1, MAGSP2100072 k Zmluve o dielo č. MAGSP2100016 „Mestský park v Karlovej Vsi“ - stavebné práce
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. MAGSP2100016 „Mestský park v Karlovej Vsi“ - dodatok k Zmluve zohľadňuje nové požiadavky na Zhotoviteľa, ktoré oddialili termín začatia a ukončenia stavebných prác a navýšili cenu za dodanie diela, ktoré bolo predmetom Zmluvy. Z uvedeného dôvodu berúc do úvahy nevyhnutné zabezpečenie zhotovenia Diela bezpečného pre užívanie verejnosťou sa zmluvné strany dohodli na zmene pôvodne dohodnutého znenia Zmluvy.
Cena: 390 366,97 eur s DPH
Dodávateľ: TravnikServis s.r.o., Školská 268, 90041 Rovinka, IČO: 46769293
Dátum uzatvorenia: 31.03.2022
Dátum zverejnenia: 08.04.2022
Dátum účinnosti: 09.04.2022
Doba platnosti: 30.04.2022
Oddelenie tvorby mestskej zelene
 

 
 


 

Aktualizácia: 8.4.2022 | Počet zobrazení: 2856
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - stavebné práce
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.