Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501952200/0099

Uzatvorená dňa 08.04.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky drobná stavba ,,Prípojka NN pre existujúcu garáž na parcele 9886/116“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 9886/1, LV č. 1, k.ú. Nivy
Dátum uzatvorenia: 08.04.2022
Dátum zverejnenia: 08.04.2022
Dátum účinnosti: 09.04.2022
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 8.4.2022 | Počet zobrazení: 1024
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Úvery a NFV

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.