Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286501992200

Uzatvorená dňa 08.04.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky a NN prípojky k stavbe ,,Kancelária finančného poradenstva s bytovým priestorom“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 293/2, LV č. 1, na pozemku registra „E“ KN parc. č. 3798/279, LV č. 4172, k.ú. Devínska Nová Ves
Dátum uzatvorenia: 08.04.2022
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 8.4.2022 | Počet zobrazení: 992
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Úvery a NFV

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.