Kúpna zmluva č. 04 88 0168 22 00

Kúpna zmluva č. 04 88 0168 22 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11371/62 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m², zapísaného na liste vlastníctva č. 1.
Dátum uzatvorenia: 07.04.2022
Dátum zverejnenia: 08.04.2022
Dátum účinnosti: 09.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 8.4.2022 | Počet zobrazení: 2672
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.