Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502232200/0099

Zmluva uzatvorená dňa 07.04.2022 za účelom uloženia vodovodnej a kanalizačnej prípojky k stavbe „Rodinný dom“ na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 1997 a 1998 v k.ú. Vrakuňa.
Číslo zmluvy: ODSVBZ00001431
Dátum uzatvorenia: 7.4.2022
Dátum zverejnenia: 7.4.2022
Dátum účinnosti: 8.4.2022
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 
   
 

Aktualizácia: 7.4.2022 | Počet zobrazení: 1022
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Úvery a NFV

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.