Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286501042200/0099

uzatvorená za účelom uloženia SO.08 Prípojka NN (distribučný rozvod NN) k stavbe "Polyfunkčný objekt Ivánska cesta 4, Bratislava", na pozemku reg. E-KN parc. č. 22180/100, k.ú. Trnávka
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00001430
Dátum uzatvorenia: 06.04.2022
Dátum zverejnenia: 06.04.2022
Dátum účinnosti: 07.04.2022
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 6.4.2022 | Počet zobrazení: 1110
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Úvery a NFV

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.