Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286501352200/0099

uzatvorená za účelom uloženia SO.3.1.1. Preložka STL plynu DN 200 k stavbe "Parkovací dom, Panónska ul., Bratislava - Petržalka", na pozemku reg. C-KN parc. č. 2548/30, k.ú. Petržalka
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00001429
Dátum uzatvorenia: 06.04.2022
Dátum zverejnenia: 06.04.2022
Dátum účinnosti: 07.04.2022
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 6.4.2022 | Počet zobrazení: 980
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Úvery a NFV

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.