Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501972200/0099

Zmluva uzatvorená dňa 05.04.2022 za účelom uloženia prípojky plynu k stavbe „Polyfunkčný bytový dom Topoľčianska“ na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 1558 a 1564/1 v k.ú. Petržalka.
Číslo zmluvy: OKDSVBZ00001428
Dátum uzatvorenia: 05.04.2022
Dátum zverejnenia: 05.04.2022
Dátum účinnosti: 06.04.2022
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 5.4.2022 | Počet zobrazení: 1046
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Úvery a NFV

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.