Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 1176 18 00

Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 1176 18 00, ktorej predmetom je pozemok registra „C“ parcelné č. 891/4 vo výmere 18 m2 k. ú. Rača.
Dátum uzatvorenia: 25.3.2022
Dátum zverejnenia: 1.4.2022
Dátum účinnosti: 2.4.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 
  
 

Aktualizácia: 1.4.2022 | Počet zobrazení: 2796
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Odberateľské zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.