Kúpna zmluva č. 04 88 0154 22 00

Kúpna zmluva č. 04 88 0154 22 00, predmetom ktorej je predaj pozemkov reg. „C“ KN, parc. č. 429/15, vo výmere 14 m² a novovzniknutý pozemok parc. č. 429/23, vo výmere 9 m², odčlenený geometrickým plánom č. 03/2021, od pozemku parc. č. 429/14, v k. ú. Rača.
Dátum uzatvorenia: 22.03.2022
Dátum zverejnenia: 31.03.2022
Dátum účinnosti: 01.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

 

Aktualizácia: 31.3.2022 | Počet zobrazení: 976
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Voľný čas

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.