Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

zriadenie vecného bremena za účelom uložených inžinierskych sietí a kanaliz. šachty na pozemku registra C-KN parc.č. 22087 v k.ú. Trnávka
Číslo zmluvy: 286500902200/0099
Dátum uzatvorenia: 29.03.2022
Dátum zverejnenia: 29.03.2022
Dátum účinnosti: 30.03.2022
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 29.3.2022 | Počet zobrazení: 93
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.