Kúpna zmluva č. 04 88 0075 22 00

Kúpna zmluva na prevod pozemku registra „C“ KN, k. ú. Ružinov, parc. č. 15263/18 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Ľubice Ozorákovej a MUDr. Mareka Ozoráka, PhD.
Dátum uzatvorenia: 28.02.2022
Dátum zverejnenia: 29.03.2022
Dátum účinnosti: 30.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 29.3.2022 | Počet zobrazení: 772
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.